Αποτύπωση Αψίδας Γαλερίου, Καμάρα Θεσαλονίκης

Αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης Αψίδας Γαλερίου με laser scanner.

Η αψίδα ή το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου, η λεγόμενη σήμερα Καμάρα. Πρόκειται στην αρχική του μορφή για ένα οκτάπυλο με 4 κεντρικούς ογκώδεις πεσσούς, 4 δευτερεύοντες στα πλάγια, ισάριθμα τόξα και χαμηλό σφαιροειδή θόλο.

Σήμερα σώζονται δύο κύριοι πεσσοί και ένας δευτερεύων, που συνδέονται με πλίνθινο τόξο.

Η αποτύπωση έγινε χρησιμοποιώντας laser scanner.

Συμπερασματα:

  • γρήγορη λήψη μεγάλου όγκου μετρήσεων
  • αξιοπιστία δεδομένων
  • ευρύτητα πεδίου εφαρμογής (αρχαιολογικοί χώροι, ορυχεία, κτίρια κ.α.)
  • εύκολος χειρισμός από έναν χρήστη
  • εύκολη επεξεργασία των δεδομένων
  • πολλές δυνατότητες εξαγωγής πληροφοριών σε άλλες εφαρμογές (λογισμικά)