Χρονική μελέτη του παραλιακού μετώπου του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα

Coastal0

Τίτλος: Η μελέτη αναφέρεται στην οπτική αναπαράσταση του παραλιακού μετώπου του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα και τις μεταβολές της, που έχουν προκύψει με τα χρόνια. Τα περισσότερα κτίρια από την παλιά πόλη καταστράφηκαν στην πυρκαγιά στις 18 του Αυγούστου 1917. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Γάλλος αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος Ερνέστ Εμπράρ πρότεινε την ανασυγκρότηση του κέντρου της πόλης, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν πλήρως τα σχέδιά του. Από τότε, μια σειρά από παρεμβάσεις άλλαξε τη μορφή της παλιάς πόλης και, κατά συνέπεια, το παραθαλάσσιο τοπίο.

Η έρευνα βασίστηκε αρχικά στην φωτογραμμετρική επεξεργασία του αρχείου αεροφωτογραφιών (1938) από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τις κατακόρυφες εικόνες, οι πλάγιες αεροφωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1932, αποδείχθηκαν να είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών. Ένα πλούσιο αρχείο από παλιό φωτογραφικό υλικό, σκίτσα, σχέδια και γκραβούρες του παράκτιου μετώπου της πόλης χρησιμοποιήθηκε επίσης. Ορθο-εικόνες του παραλιακού μετώπου, που προέρχενται από τη σάρωση με λέιζερ (2010), και ένα 3D μοντέλο του ιστορικού κέντρου της πόλης, που προέρχεται από φωτογραμμετρική διαδικασία με αεροφωτογραφίες (1990), συνέβαλαν αποφασιστικά στην πολυεπεξεργασία της χρονικής μελέτης του μετώπου της πόλης.

Κύρια αποτελέσματα της μελέτης τεκμηρίωσης είναι:
• Η 3D αναπαράσταση των χρονικών μεταβολών του παραλιακού μετώπου του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.
• Η 2D απεικόνιση των αλλαγών αυτών σε σχέση με τις παραλλαγές που δεσπόζει στον ορίζοντα, κενών, παρεμβάσεις σε παλιά κτίρια κ.λπ.
• Ανάπτυξη μιας πολλαπλής χρονικής βάσης πληροφοριών GIS.