Κέρος – Ερευνητικό πρόγραμμα – Κυκλαδική Πρώιμη Εποχή Χαλκού, 2008

Keros_feat

Τίτλος: Το ερευνητικό πρόγραμμα της Κέρου, 2008. Διερεύνηση της διεθνούς πνεύμα της Κυκλαδικής Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Στόχος: Φωτογραμμετρική τεκμηρίωση και ψηφιακή αναπαράσταση των ανασκαφών στο νησί της Κέρου στις Κυκλάδες. Ένα αυτόνομο UAV (τηλεκατευθυνόμενο εναέριο όχημα) -ελικόπτερο, εξοπλισμένο με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, χρησιμοποιήθηκε για την φωτογραμμετρική τεκμηρίωση της περιοχής μελέτης. Η κάμερα που τοποθετείται στο ελικόπτερο ήταν 10.1 Mpixel (3888 x 2592) Canon EOS D400. Για την παραγωγή των τελικών ορθοφωτοχαρτών 1: 500 σε περιοχές μελέτης, οι εικόνες που αποκτήθηκαν από ένα μέσο ύψος πτήσης του 20meters που αντιστοιχεί σε μέση κλίμακα εικόνα 1: 2000.

Όλες οι λήψεις των εικόνων και στις δύο περιοχές μελέτης αποκτήθηκαν με περίπου 60% επικάλυψη κατά μήκος και 30% επικάλυψη σε όλες τις λήψεις. Ένας σαρωτής NextEngine χρησιμοποιήθηκε για να σαρώσει 6 προιστορικά κυκλαδικά εδώλια με ακρίβεια διαστάσεων και λεπτομέρεια των 127 μm και ένα πλέγμα από 63,5 μm.

3D μοντέλα υψηλής λεπτομέρειας δημιουργήθηκαν, χρησιμοποιώντας το λογισμικό  Geomagic Studio 10  για τη δημιουργία φωτορεαλιστική υφής, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των εδωλίων σε μια επιφάνεια που μπορεί να δώσει στοιχεία στους αρχαιολόγους για τη χρήση τους.