Φωτογραμμετρική αποτύπωση τοιχογραφιών του Πρωτάτου, Καρυές Αγίου Όρους

Τίτλος: Φωτογραμμετρική αποτύπωση τοιχογραφιών του Πρωτάτου, Καρυές Αγίου Όρους
Φορέας Χρηματοδότησης: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικής Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ )

Στόχος:  Το πρόβλημα της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης των τοιχογραφιών του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο και μεγάλης έκτασης. Η έκταση των επιφανειών προς αποτύπωση ήταν περισσότερο από 600 m2 και χρειάσθηκαν πάνω από 4.000 φωτοσταθερά σημεία, τα οποία ελήφθηκαν με τοπογραφικές μετρήσεις. Απαιτήθηκαν επανειλημένες φωτογραφικές λήψεις τόσο με αναλογικές κάμερες όσο και με ψηφιακές.

Οι λήψεις έγιναν με μεγάλη δυσκολία, τόσο εξαιτίας της έλλειψης φυσικού φωτισμού (ή της ύπαρξής του όταν οι λήψεις γινόταν κόντρα στα παράθυρα) όσο και της σκόνης, των καταστροφών, αλλά και της μη καθαρότητας της επιφάνειας των τοιχογραφιών.