Σύστημα λήψης εικόνων με μπαλόνι

Το σύστημα αποτελείται από τρία (3) βασικά μέρη: το μπαλόνι μικρών διαστάσεων, το σύστημα λήψης, και τον σταθμό εδάφους.

Τίτλος: Τηλεκατευθυνόμενο σύστημα αεροφωτογράφησης, RC Balloon.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ.

Στόχος: Η δημιουργία συστήματος αεροφωτογράφησης μικρού κόστους, για τη μετρητική και θεματική τεκμηρίωση αστικού και περιαστικού χώρου.

Το σύστημα αποτελείται από τρία (3) βασικά μέρη:  μπαλόνι μικρών διαστάσεων,  σύστημα λήψης, και τον σταθμό εδάφους.