Κινητό Σύστημα Χαρτογράφησης και Φωτογραμμετρικής Απεικόνισης

car_pin

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Mια ολοκληρωμένη λύση για τη Συλλογή δεδομένων με τη μέθοδο laser (laser data acquisition), την Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική απεικόνιση (photogrammetric 3D) και την Επεξεργασία δεδομένων (Data processing) με stereoscopic interface για γρήγορη συλλογή 3D GIS δεδομένων. Το σύστημα χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας σαρωτή laser, κάμερες, οδόμετρο, αδρανειακή και δορυφορική πλοήγηση. Αποτελεί μία πολύ γρήγορη και χαμηλού κόστους μεθοδολογία αποτύπωσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα και ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • GPS/INS Novatel SPAN (IMU 100Ηz)
 • Σαρωτής laser Leica HDS6200
  – εμβέλεια μέτρησης ακτινικά 79μ.
  – ακρίβεια μεμονωμένης μέτρησης 5χιλ/ 25μ.
 • Οδόμετρο
 • 6 Ψηφιακές κάμερες
 • Λογισμικό για τη βαθμνόμηση (Calibration) του συστήματος και επεξεργασία των δεδομένων (Data Processing)
 • Λογισμικό διαχείρισης και εξαγωγής δεδομένων απευθείας από εικόνες και LIDAR στο ESRI ArcGIS (ArcGDS για MLS)
 • Control workstation

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Tοπογραφία (δεδομένα για 2Δ και 3Δ χαρτογράφηση)
 • Μεταφορές (αυτοκινητόδρομους, οδικές υποδομές, σιδηροδρομικές γραμμές, αεροδρόμια)
 • Αστική χαρτογράφηση και μοντελοποίηση μνημείων, κτιρίων και προσόψεων
 • Xαρτογράφηση για την αντιμετώπιση κινδύνου από πλημύρες
 • Άμεση καταγραφή καταστροφών για την αντιμετώπισή τους
 • Αποτύπωση δασικών εκτάσεων και υπολογισμός όγκου ξυλείας
 • Αποτύπωση γραμμών ενέργειας και αγωγών
 • Ανάλυση της οπτικής επαφής μεταξύ επιλεγμένων σημείων
 • Υπολογισμός χωμάτινων όγκων, μηκοτομής και διατομών
 • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους
 • Εικονική πραγματικότητα και ψηφιακή περιήγηση