Χαράλαμπος Γεωργιάδης

Επιστημονικός Συνεργάτης, Επικ.Καθηγητής ΤΠΜ ΑΠΘ