Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για τη διδασκαλία μαθημάτων, την εκπόνηση εργασιών, πρότυπα έγγραφα και λίστες εργασιών

Τα μέλη του εργαστηρίου διδάσκουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αγρ.Τοπογραφων Μηχανικών. Αναλαμβάνουν την εποπτεία προπτυχιακών εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων καθώς και των τελικών διπλωματικών εργασιών.

Συμμετέχουν στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων σε διάφορες κατευθύνσεις του ΠΜΣ Αγρ.Τοπογραφών αλλα και στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.

Επιπλέον τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές υποψήφιων ερευνητών.

Πρότυπα έγγραφα για την εκπόνηση προπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

Πρότυπα έγγραφα για την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών

Αναλυτική λίστα προπτυχιακών εργασιώνμεταπτυχιακών εργασιώνδιδακτορικών ερευνών

 

ProclassEL