Μεταπτυχιακά μαθήματα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του εργαστηρίου διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχει το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και συμμετέχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων του Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος  του Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ.

ΠΜΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ : Γεωπληροφορική – Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ

Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής

Εξάμηνο 1ο | ECTS 7,5 | Ώρες  4

Το υπόβαθρο της Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας. Διαχείριση & Έλεγχος Ποιότητας Φωτογραμμετρικών Προϊόντων. Προδιαγραφές και Πρότυπα οργάνωσης. Εξοπλισμός φωτογραμμετρικής Παραγωγής. Απαιτήσεις χαρτογράφισης και διαχείριση Φωτογραμμετρικών Δεδομένων. Φωτογραμμετρικές εργασίες στο Εθν. Κτηματολόγιο. Παραδείγματα εφαρμογής – Case studies.

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς

Διαχείριση Τηλεπισκοπικής Παραγωγής

Εξάμηνο 2ο | ECTS 7,5 | Ώρες  4

Το υπόβαθρο της Τηλεπισκόπισης. Έλεγχος Ακρίβειας και Ποιότητας. Απαιτήσεις χαρτογράφησης και διαχείριση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Εξοπλισμός και προμήθεια δορυφορικών δεδομένων. Συνδυασμός δεδομένων διαφορετικών πηγών- Case studies.

Διδάσκοντες : Μ.Τσακίρη-ΣτρατήΒ.Τσιούκας

Κύκλος Σεμιναρίων Ι

Εξάμηνο 1ο | ECTS 7,5 | Ώρες  4

Οργάνωση Τεχνικών Παρουσιάσεων. Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων και Αναφορών. Παρουσιάσεις – Σύγκριση λογισμικών ΣΓΠ-Κτηματολογίου.Δορυφορικά Συστήματα Φωτογραμμετρικής χρήσης. Παρακολούθηση διαλέξεων μη-υποχρεωτικού μαθήματος

Διδάσκων : Π.ΠατιάςΟ.Γεωργούλα, Χ.Γεωργιάδης

Kύκλος Σεμιναρίων II

Εξάμηνο 2ο | ECTS 7,5 | Ώρες  4

Παρουσίαση λογισμικού Διαχείρισης Έργων. Διεθνή Πρότυπα Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας. Μέθοδοι και Τεχνικές GPS – Εφαρμογές. Τεχνικά και Νομικά προβλήματα Κτηματολογίου στην πράξη .Παρακολούθηση διαλέξεων μη-υποχρεωτικού μαθήματος

Διδάσκουσα : Μ.Τσακίρη-ΣτρατήΒ.Τσιούκας

Eργαστήριο-Eφαρμογές

Εξάμηνο 2ο  | ECTS 7,5 | Ώρες  4

Πρακτική εργασία στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο.

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς, Ο.Γεωργούλα, Β.ΤσιούκαςΧ.ΓεωργιάδηςΠ.Πατώνης

ΔΠΜΣ ΑΠΘ : Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Μέθοδοι αποτύπωσης μνημείων, ιστορικών συνόλων και έργων τέχνης

Εξάμηνο 1ο | Δ.Μ. 2 | Υποχρεωτικό Μάθημα

Υπέυθυνος : Ο.Γεωργούλα

Διδάσκοντες :  Ο.ΓεωργούλαΧ.Μπούτουρα, Π.Πατιάς, Π.Σαββαϊδης, Κ.Τοκμακίδης, Γ.Καραδέδος, Κ.Κατσάμπαλος, Ε.Λιβιεράτος

Ανάλυση, τεκμηρίωση και καταγραφή μνημείων, ιστορικών συνόλων και έργων τέχνης

Εξάμηνο 1ο | Δ.Μ. 2 | Υποχρεωτικό Μάθημα

Υπέυθυνος : Μ.Νομικός

Διδάσκοντες : Π.Πατιάς, Μ.Νομικός, Κ.Στυλιανίδης, Α.Χατζηγώγας,Δ. Καπιζιώνης 

Φωτογραμμετρία, συστήματα 3Δ σάρωσης και συστήματα πληροφοριών χώρου στην τεκμηρίωση του μνημειακού πλούτου

Εξάμηνο 2ο | Δ.Μ. 2 | Μάθημα Επιλογής

Υπέυθυνος : Ο.Γεωργούλα

Διδάσκοντες :  Ο.ΓεωργούλαΑ.Κουσουλάκου, Π.Πατιάς

Υποχρεωτικό Eργαστήριο 1

Εξάμηνο 1ο

Διδάσκοντες : Ερευνητική όμαδα μελών ΔΕΠ

Εργαστήριο διεπιστημονικής συνεργασίας: Αποκατάσταση, αναστήλωση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων

Υποχρεωτικό Eργαστήριο 2

Εξάμηνο 2ο

Διδάσκοντες : Ερευνητική όμαδα μελών ΔΕΠ

Εργαστήριο διεπιστημονικής συνεργασίας: Αποκατάσταση, αναστήλωση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων