Σεμινάρια

Tο εργαστήριο διοργάνωσε και επιμελήθηκε τα εργαστηριακά σεμινάρια με θέμα «Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού» και επίσης και στα πλαίσια πρακτικών εφαρμογών – λειτουργίας του λογισμικού τηλεπισκόπησης ENVI.

Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Tο εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε και επιμελήθηκε το Εργαστηριακό Σεμινάριο με θέμα «Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού» στα πλαίσια της σειράς των σεμιναρίων του ΔΠΜΣ – «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα σύγχρονα μέσα αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού και η ανάδειξη των δυνατοτήτων τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα ειδικών εφαρμογών.

Το Σεμινάριο ήταν σχεδιασμένο και απευθύνονταν κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους σχετικών υπηρεσιών και φορέων, με μικρή ή καθόλου εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα και αποτελούνταν από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και τις αντίστοιχες 8 ολιγομελείς ομάδες εργασίας :

 • Τοπογραφική αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης
 • Αποτύπωση Μνημείου με Laser Scanner
 • Αποτύπωση και ψηφιοποίηση όψεων κτηρίων με χρήση μονοεικονικής και πολυεικονικής Φωτογραμμετρίας
 • Αποτύπωση αγάλματος με Laser Scanner
 • Αποτύπωση μικροαντικειμένων με Micro Laser Scanner
 • Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών συνόλων, με τη χρήση αεροφωτογραφιών.
 • Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών συνόλων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνω. Φασματική επεξεργασία για τον εντοπισμό θαμμένων κατασκευών.

Τηλεπισκόπηση και Δορυφορική Τεχνολογία

Στόχος του εργαστηριακού σεμιναρίου ήταν η πρακτική εφαρμογή και λειτουργία του λογισμικού τηλεπισκόπησης ENVI για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, στα πλαίσια του μαθήματος Τηλεπισκόπηση–Περιβαλλοντική Χαρτογραφία, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης.

Επιστημονικώς υπεύθυνος: Π.Πατιάς ΤΑΤΜ, ΑΠΘ , Δ.Καϊμάρης ΤΜΧ ΑΠΘ

Σκοπός: η γνωριμία με το λογισμικό ψηφιακής ανάλυσης γεωγραφικών εικόνων ENVI, η κατανόηση  του περιβάλλοντος εργασίας του λογισμικού και η παρουσίαση των δυνατοτήτωντου σε μελέτες Ελέγχου, Ανάλυσης, Χαρτογράφησης καιΠροστασίας του Περιβάλλοντος (οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την παρουσίαση ενεργά με ασκήσεις σε απλοποιημένες εφαρμογές και παραδείγματα).

 • Χαρακτηριστικά και ιδιότητες ψηφιακής εικόνας τηλεπισκόπησης
 • Εισαγωγή στο Περιβάλλον Εργασίας του ENVI
 • Φασματικό Ίχνος & Ταξινόμηση εικόνας με χρήση του SAM (Χαρτογράφος Φασματικής Γωνίας)
 • Αυτοματοποιημένος Εντοπισμός Ανωμαλιών – Στόχων