Στοιχεία τοπογραφίας

Συγγραφέας : Ευστράτιος Στυλιανίδης, ISBN : 978-960-9495-14-1