Νοέμβριος2013

Αποτύπωση Αψίδας Γαλερίου, Καμάρα Θεσαλονίκης

Kamara_feat

Αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης Αψίδας Γαλερίου με laser scanner. Η αψίδα ή το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου, η λεγόμενη σήμερα Καμάρα. Πρόκειται στην αρχική του μορφή για ένα οκτάπυλο με 4 κεντρικούς ογκώδεις πεσσούς, 4 δευτερεύοντες στα πλάγια, ισάριθμα τόξα και χαμηλό σφαιροειδή θόλο. Σήμερα σώζονται δύο κύριοι πεσσοί και ένας[…]

» » » »