Νοέμβριος2013

Κινητό Σύστημα Χαρτογράφησης και Φωτογραμμετρικής Απεικόνισης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Mια ολοκληρωμένη λύση για τη Συλλογή δεδομένων με τη μέθοδο laser (laser data acquisition), την Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική απεικόνιση (photogrammetric 3D) και την Επεξεργασία δεδομένων (Data processing) με stereoscopic interface για γρήγορη συλλογή 3D GIS δεδομένων. Το σύστημα χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας σαρωτή laser, κάμερες, οδόμετρο, αδρανειακή και δορυφορική πλοήγηση. Αποτελεί[…]

» » » »