Νοέμβριος2013

Αμπελουργικό μητρώο Κύπρου

Τίλος: Αμπελουργικό μητρώο Κύπρου Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου Εκτίμηση εσοδείας σταφυλιών με τη χρήση Τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Έρευνα και συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων αμπελοτεμαχίων, ιδιοκτησίας και προγράμματος διαχείρισης αποτελεσμάτων. Νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ανάδειξης της πορείας της αμπέλου και του οίνου.

» » » »

Αποτύπωση του Κάστρου της Μονεμβασιάς

Τίτλος: Δημιουργία εφαρμογής GIS για τα κάστρα της Πελοποννήσου – Αποτύπωση του κάστρου της Μονεμβασιάς Η εφαρμογή αυτή έχει σκοπό τη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) που θα παρουσιάζει τον τρόπο και τη μεθοδολογία για τη δημιουργία θεματικών χαρτών  προς ενημέρωση των επιστημόνων και στο ευρύ κοινό, δίνοντας πληροφορίες[…]

» » » »

Αποτύπωση Αψίδας Γαλερίου, Καμάρα Θεσαλονίκης

Αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης Αψίδας Γαλερίου με laser scanner. Η αψίδα ή το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου, η λεγόμενη σήμερα Καμάρα. Πρόκειται στην αρχική του μορφή για ένα οκτάπυλο με 4 κεντρικούς ογκώδεις πεσσούς, 4 δευτερεύοντες στα πλάγια, ισάριθμα τόξα και χαμηλό σφαιροειδή θόλο. Σήμερα σώζονται δύο κύριοι πεσσοί και ένας[…]

» » » »