Γενικά

Το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης αποτελεί ένα από τα 4 θεσμοθετημένα με νόμο εργαστήρια του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα, σταθμούς εργασίας Η/Υ και λογισμικά για την επίλυση όλων των σύνθετων προβλημάτων που καλείται στην σημερινή εποχή να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος Αγρ. και Τοπογράφος Μηχανικός. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου έχει μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα αποτύπωσης, απεικόνισης και ερμηνείας φωτογραφιών και ψηφιακών εικόνων για την παραγωγή (σε ψηφιακή αλλά και αναλογική μορφή) διαγραμμάτων, χαρτών και 3D μοντέλων του φυσικού περιβάλλοντος, του αστικού χώρου αλλά και μεμονομένων αντικειμένων σε διάφορα μεγέθη και σε μια πληθώρα διαφορετικών κλιμάκων (από 1:1.000.000 μέχρι ένα 1:1). Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί μόνο τομείς δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου:

  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων και χώρων
  • Χαρτογραφία, Τηλεπισκόπηση, Φωτοερμηνεία και Διαχείριση Χρήσεων Γης
  •  Εναέρια και δορυφορική φωτογραμμετρική αποτύπωση και δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους και ορθοεικόνων
  • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων μικροαντικειμένων και έργων τέχνης
  • Δημιουργία εικονικών μουσείων

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Μετονομασίας – Εσωτερικός Κανονισμός