Σεισμός Θεσσαλονίκης 1978 – Πυρίκαυστη Ζώνη

Τίτλος: Σεισμός Θεσσαλονίκης 1978 – Μελέτη Πυρίκαυστης Ζώνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Στόχος: Περιοχή μελέτης Τμήμα της Πυρίκαυστης ζώνης – Ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.΄Εγινε φωτογραμμετρική απόδοση των κτιρίων, όπου με στερεοσκοπική όραση αποδόθηκαν οι στέγες και οι ταράτσες των κτιρίων για να δημιουργηθούν τρισδιάστατα των στερεών των κτιρίων. Συλλέχθηκαν στοιχεία από την ΥΑΣΒΕ και δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων.