Ιατρική

Scoliosis

Ανάπτυξη συστήματος για τη διάγνωση και παρακολούθηση της ιδιοπαθούς σκολίωσης με τη χρήση αυτοματοποιήμενων  φωτογραμμετρικών μεθόδων. Δημιουργήθηκε ένα αυτοματοποιήμενο σύστημα καταγραφής, διάγνωσης και παρακολούθησης περιστατικών ιδιοπαθούς σκολίωσης με τη χρήση ψηφιακών εικόνων ορατού φάσματος, δηλαδή ακίνδυνων, μη επεμβατικών μέσων για τους ασθενείς, κατα τη διάρκεια παρακολούθησης της ασθένειας. Η συνεισφορά της[…]

» » » »