Υποδομές

Κινητό Σύστημα Χαρτογράφησης και Φωτογραμμετρικής Απεικόνισης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Mια ολοκληρωμένη λύση για τη Συλλογή δεδομένων με τη μέθοδο laser (laser data acquisition), την Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική απεικόνιση (photogrammetric 3D) και την Επεξεργασία δεδομένων (Data processing) με stereoscopic interface για γρήγορη συλλογή 3D GIS δεδομένων. Το σύστημα χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας σαρωτή laser, κάμερες, οδόμετρο, αδρανειακή και δορυφορική πλοήγηση. Αποτελεί[…]

» » » »

Σύστημα Τηλεκατευθυνόμενου Ελικοπτέρου

Τίτλος: Τηλεκατευθυνόμενο σύστημα αεροφωτογράφησης, RC Helicopter. Φορέας Χρηματοδότησης: Υποτροφία Ηράκλειτος και Τμήμα Αγρονόμων τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Στόχος: Η δημιουργία συστήματος αεροφωτογράφησης μικρού κόστους, για τη μετρητική και θεματική τεκμηρίωση αστικού και περιαστικού χώρου. Το τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο είναι μοντέλο της εταιρίας VARIO και έχει ανυψωτική ικανότητα οκτώ (8) κιλών. Χαρακτηριστικά: Μήκος[…]

» » » »

eMMST Ανάπτυξη εικονικού μουσείου

Τίτλος : Ανάπτυξη του εικονικού μουσείου Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Το εικονικό μουσείο είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου παρέχοντας μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων που συνδέονται λογικά μεταξύ τους και αναπαράγουν παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας και δια-δραστικότητας με τους επισκέπτες ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Δεν έχει πραγματικό χώρο[…]

» » » »