Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία

Συγγραφέας : Πατιάς Πέτρος, ISBN : 9604310216