Μέθοδοι αποτύπωσης μνημείων πολιτισμού

Συγγραφέας : Π. Πατιάς, Ο.Γεωργούλα, ISBN : 978-960-89320-2-9