Έκθεση Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Πέτρος Πατιάς, Χαρτογράφηση του Δυναμικού και των Δραστηριοτήτων