Εκπαίδευση

Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη του εργαστηρίου στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ.

Προπτυχιακά μαθήματα

Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που διδάσκονται από μέλη του εργαστηρίου.

>>>

Σεμινάρια

Tο εργαστήριο διοργάνωσε και επιμελήθηκε τα εργαστηριακά σεμινάρια με θέμα “Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού” και επίσης και στα πλαίσια πρακτικών εφαρμογών – λειτουργίας του λογισμικού τηλεπισκόπησης ENVI.

>>>

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του εργαστηρίου διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχει το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και συμμετέχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων του Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος  του Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ.

>>>

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για τη διδασκαλία μαθημάτων, την εκπόνηση εργασιών, πρότυπα έγγραφα και λίστες εργασιών

>>>