Εξοπλισμός

Το ΕΦΤ στεγάζεται στο ισόγειο της πτέρυγας Γ’ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στους χώρους του εργάζεται το προσωπικό και είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.

Διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαραίτητη για την υποστήριξη της έρευνας που διεξάγεται.

Επιγραμματικά διαθέτει:

  • Εξοπλισμό συλλογής δεδομένων όπως αναλογικές Φωτογραμμετρικές μηχανές, ημι-μετρικές μηχανές, υψηλής ανάλυσης ψηφιακές μηχανές και video-cameras
  • 1 σύστημα mobile mapping (το μοναδικό στην Ελλάδα)
  • 4 Laser scanners
  • 3 UAVs
  • 7 Σταθμούς εργασίας Τηλεπισκόπησης και GIS
  • 2 Ψηφιακούς Φωτογραμμετρικούς σταθμούς
  • 2 Συστήματα Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας
  • Μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων λογισμικών όπως Φωτογραμμετρικά, Ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και Τηλεπισκόπησης, Σχεδιαστικά, GIS, Multimedia, κλπ
  • Υποστηρικτικά περιφερειακά συστήματα για συμπληρωματικές εργασίες