Μεταπτυχιακές Εργασίες

2018

 • Λιάμπας Σαράντης-Άγγελος, 2018, Η συμβολή των UAV στην αποτύπωση του δασικού οδικού δικτύου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πατιάς
 • Καρυπίδης Συμεών, 2018, Πεδία βαθμονόμησης UAV, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πατιάς

2017

 • Υφαντή Δανάη, 2017, Χαρτογράφηση του δείκτη ποιότητας αστικού περιβάλλοντος περιοχής Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Μαρία Τσακίρη-Στρατή
 • Κάκια Σπυριδούλα, 2017, Η χρήση της γεωπληροφορικής στα σύγχρονα πρότυπα αστικής ανάπτυξης. Δυνατότητες και προοπτικές για ένα έξυπνο 3D ΑΠΘ, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Παπανικολάου Νικόλαος, 2017, Εκτίμηση δασοκάλυψης με χρήση χρονοσειρών πολυφασματικών εικόνων του δορυφόρου Landsat-8, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Μαρία Τσακίρη-Στρατή

2016

 • Βατίτση Aικατερίνη, 2016, Αξιολόγηση διαφορετικών αλγορίθμων και μεγέθους δειγμάτων εκπαίδευσης για την ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων Rapid Eye, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Μαρία Τσακίρη-Στρατή
 • Γιάγκας Φώτης, 2016, Φωτογραμμετρική αποτύπωση δασών και δασικών εκτάσεων με χρήση UAV: Τεχνικές αυτόματης αφαίρεσης της βλάστησης και παραγωγής ψηφιακού μοντέλου εδάφους για υδρολογική χρήση σε περιβάλλον GIS, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πατιάς
 • Πέκαλης Δημήτρης, 2016, Πολυφασματική βαθυμετρία με χρήσησ δορυφορικής εικόνας Worldview-2, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πατιάς
 • Πόντικας Ηλίας, 2016, Χαρτογράφηση παράκτιας περιοχής με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πατιάς

2015

 • Καραχάλιου Ελένη, 2015, Κινούμενα συστήματα χαρτογράφησης – Αποτύπωση με το Leica Pegasus One τμήματος οδού στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα, Γεωργιάδης Χαράλαμπος
 • Αλίκη Μεταλληνού, 2015, Τρισδιάστατη Αποτύπωση των Στάβλων Παπάφη του Δ. Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσιούκας Βασίλης

2014

 • Κούσουλας Λουκάς, 2014, Η πόλη της Κατερίνης και η ευρύτερη περιοχή στις δορυφορικές εικόνες. Εντοπισμός και παρακολούθηση μεταβολών, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Μαρία Τσακίρη-Στρατή

2013

 • Παπαλάμπρος Λάμπρος, 2013, Evaluation of a terrestrial laser scanner methodology for the determination of forest inventory parameters, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσιούκας Βασίλης
 • Αστάρας Βησσαρίων, 2013, Αξιολόγηση νέφους σημείων που καταγράφεται από τη συσκευή  XBox Kinect Microsoft, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2012

 • Μανίκα Στέλλα, 2012, Μελέτη, παρακολούθηση και καταγραφή αστικού πρασίνου. Περίπτωση εφαρμογής: Δήμος Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή,ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Αντωνιάδου Σόνια, 2012, Σύγκριση μεθόδων ταξινόμησης με τη χρήση πολυφασματικών εικόνων QUICKBIRD, IKONOS, WORLDVIEW-2, Μεταπτυχιακή Διατριβή,ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Κωνσταντίνος Νάσκου-Αθανάσιος, 2012, Πειραματική αξιολόγηση και αυτοματοποιημένη βελτίωση των μετρήσεων της μηχανής απεικόνισης αποστάσεων SWISS RANGER 4000 σε συνδυασμό με στερεοσκοπική διάταξη, Μεταπτυχιακή Διατριβή,ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσιούκας Βασίλης
 • Τασσοπούλου Μαρία, 2012, Περιδιαβαίνοντας στον Ασφοντυλίτη – Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) οικισμού Ασφοντυλίτη και καταγραφή αγροτικών οικισμών στη νήσο Αμοργό, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Καλύβα Ελένη, 2012, Δημιουργία εφαρμογής GIS του Αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας και της ευρύτερης περιοχής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Αγγελοπούλου Ιωάννα, 2012, Οπτική ερμηνεία και φωτογραμμετρική επεξεργασία δορυφορικών εικόνων QuickBird και επιγείων λήψεων με σκοπό τη χαρτογράφηση της διαδρομής και την τεκμηρίωση του αρχαίου υδραγωγείου στη Νικόπολη, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα

2011

 • Παπασταμούλης Βασίλης, 2011, Διαχείριση φωτογραμμετρικού έργου – πιλοτική εφαρμογή, Μεταπτυχιακή Διατριβή,ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Μαυρίδης Αβραάμ, 2011, Καθιέρωση κοινών προτύπων και απαιτήσεων για την παρατήρηση της γης σε τομείς διαχείρισης, πρόσβασης και διάχυσης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠΥπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2010

 • Τσιρώνη Χρυσάνθη, 2010, Μελέτη φωτογραμμετρικής εκμετάλλευσης αρχείου ιστορικών αεροφωτογραφιών έτους 1938, περιοχής Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Αρβανίτης Θωμάς, 2010, Χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την καταγραφή και αειφόρο διαχείριση του δασικού οικοσυστήματος του Δ.Δ. Πολύγυρου Ν.Χαλκιδικής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2009

 • Παπαδημητράκης Δημήτριος, 2009, Βαθμονόμηση φωτογραφικής μηχανής και τηλεφακού μεταβλητής εστιακής απόστασης και παραγωγή ορθοεικόνων της Μονής Ρουσάνου Μετεώρων Ν.Τρικάλων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Αθανασιάδης Παναγιώτης, 2009, Χαρτογράφηση θορύβου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Πασιακού Χαρούλα, 2009, Αξιολόγηση αλγορίθμων εντοπισμού μεταβολών για διαχρονική περιβαλλοντική μελέτη του φράγματος Πολυφύτου του ποταμού Αλιάκμονα, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 2009, Χάρτες Επικινδυνότητας Δασικών Πυρκαγιών στη Χερσόνησο της Κασσάνδρας Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Βλαστάρης Ανδρέας, 2009, Δημιουργία εφαρμογής ΓΣΠ των αρχαιολογικών χώρων του Ν. Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή τους και την προβολή τους στο Διαδίκτυο, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Κουκουβιάδης Διονύσης, 2009, Υπερφασματική Εικόνα Hyperion: Ατμοσφαιρική Διόρθωση, Μείωση Θορύβου, εξαγωγή Πληροφορίας, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2008

 • Βακαλοπούλου Κωνσταντία, 2008, Εφαρμογή GIS στο μεγάλο έργο ύδρευσης Κοζάνης-Βαθύλακκου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Παρασκευόπουλος Κ., 2008, Παραγωγή Φωτογραμμετρικών και Χαρτογραφικών Διαγραμμάτων με σκοπό τη διαχρονική μελέτη της Βιομηχανικής ζώνης πόλεως Ρόδου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Παπά Αικατερίνη, 2008, Η καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση του ιστορικού χαρακτήρα του οικισμού «Ενορία» στην Κύμη Εύβοιας, με στόχο τη θεσμική προστασία του, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Βλαχοπούλου Σοφία, 2008, Αποτύπωση Μνημείου με χρήση Laser Scanner, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα

2007

 • Σπάρταλης Ιωσήφ, 2007, Ανάπτυξη λογισμικού για την παραγωγή ορθοφωτογραφίας και τη διεξαγωγή μονοεικονικής σχεδίασης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Στουρνάρα Παναγιώτα, 2007, Αξιολόγηση τεχνικών ατμοσφαιρικής διόρθωσης υπερφασματικών Hyperion εικόνων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Τσαχά Μαρίνα, 2007, Εφαρμογή του αλγορίθμου ICP και επεκτάσεων για την αυτόματη συνένωση επικαλυπτόμενων νεφών τρισδιάστατων σημείων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Πυρίντσος Κωνσταντίνος, 2007, Τεχνικές Τηλεπισκόπησης και GIS στη δημιουργία χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς στο Χολομώντα Χαλκιδικής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Στάμου Αικατερίνη, 2007, Μελέτη Μεταβολών χρήσεων γης σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Ana Pardo Martinez, 2007, Remote sensing and its applications to agriculture, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2006

 • ELIF GUMUSLUOGLU, 2006, Some risk scenarios for Eskisehir urban area by using RS and GIS techniques, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Μαργετουσάκης Κωνσταντίνος, 2006, Λήψη Δορυφοαρικών Εικόνων για εφαρμογές στο Περιβάλλον από τον δορυφόρο δευτερης γενιάς MSG-1 μέσω EUMETSAT-EUMETCast. Εγκατάσταση σταθμού λήψης με σύστημα Η/Υ, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Νικολόπουλος Δημοσθένης, 2006, Αυτοματοποιημένη Μοντελοποίηση (4Δ) Παραμορφώσιμων Συνόλων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Δαγλάρογλου Μ., 2006, Φωτογραμμετρική-φωτοερμηνευτική μελέτη στη θέση Ακόντισμα με σκοπό τη γεωμετρική τεκμηρίωση και τον εντοπισμό πιθανών αρχαιολογικών θέσεων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Σταμνάς Αναστάσιος, 2006, Τεκμηρίωση της διαδρομής του ιστορικού τρένου του Πηλίου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα

2005

 • Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, 2005, Αξιολόγηση δυο λογισμικών δημιουργίας Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους από αεροφωτογραφίες και ορθοεικόνων από αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Καραχρήστος Χρήστος, 2005, Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης Quickbird. Η περίπτωση του Δασικού διαχειριστικού χάρτη, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Αποστολακάκης Ιωάννης, 2005, Διαχείριση φωτογραμμετρικής εικόνας υψηλης ανάλυσης σε Καποδιστριακό Δήμο, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Παπαδοπούλου Βασιλική, 2005, Η τηλεπισκόπηση σε τοπικό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης-Εφαρμογή στην Πολεοδομική οργάνωση του Δ.Καλλιθέας Ν.Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Δοξάνη Γεωργία, 2005, Τεχνικές βελτίωσης της ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης σε αστικές και περιαστικές περιοχές, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2004

 • Σωτηριάδης Δημήτριος, 2004, Σχεδιασμός και υλοποίηση γεωγραφικού του Δήμου Ν.Ζίχνης Σερρών, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Προδρόμου Χριστίνα, 2004, Ευρωπαϊκή εναρμόνιση του Αμπελουργικού μητρώου της κύπρου -Πιλοτική Εφαρμογή, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΤΕΧΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Τσολακίδης Ιωάννης, 2004, Χαρτογράφηση και Διαχρονική Μελέτη του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αξιού , μέσω Τηλεπισκοπικής Διαδικασίας, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Ματσούκα Ελένη, 2004, Ψηφιακά εναέρια συστήματα απεικόνισης οπτικής και Υπέρυθρης περιοχής Φάσματος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΤΕΧΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Μπούσιος Νικόλαος, 2004, Δημιουργία μοντέλου ελικοπτέρου με σκοπό τη φωτογραμμετρική αποτύπωση Αρχαιολογικών χώρων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Γεωργιάδου Ιωάννα, 2004, Μελέτη Οργάνωσης Και διαχείρισης Φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών δεδομένων σε περιβάλλον πληροφορικού συστήματος δικτυακής αρχιτεκτονικής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2003

 • Πατώνης Φώτης, 2003, Ο ρόλος των φωτογραμμετρικών προϊόντων στην εθνική υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Χατζηδήμος Γιάννης, 2003, Αυτόματη αναγνώριση σημάτων του Κ.Ο.Κ. σε ψηφιακές εικόνες, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Τσιούμας Μιχάλης, 2003, Εισαγωγή στα κινητά συστήματα χαρτογράφησης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΤΕΧΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Μισηρλής Γεώργιος, 2003, Μελέτη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΤΕΧΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Σιάχαλου Σοφία, 2003, Συνδυασμός ΨΜΕ,GPS και εικόνων IKONOS για τη δημιουργία και ανάλυση ορθοεικόνας και τρισδιάστατη οπτικοποίηση αστικής περιοχής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία

2002

 • Σοφιανίδου Χριστίνα, 2002, Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική αναπαράσταση του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη GIS για διαχείριση έκτακτης ανάγκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Καϊμάρης Δημήτρης, 2002, Φωτογραμμετρία-Φωτοερμηνεία. Διερευνητικά εργαλεία στην Αρχαιολογία, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Γεωργούλα Όλγα
 • Παπανικολάου Ευαγγελία, 2002, AM/FM/GIS και οργανισμοί κοινής ωφέλειας .Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΠΣ Κ.Φ.Χ., Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Καραγιάννη Δέσποινα, 2002, Μελέτη φωτογραμμετρικής εκμετάλλευσης ιστορικού αρχείου Αεροφωτογραφιών, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Ντόκου Αικατερίνη, 2002, Χωρικές διαδικασίες τεκμηρίωσης τρισδιάστατης πληροφορίας ιδιοκτησιακών αντικειμένων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΤΕΧΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Κουσουλάκου Αλεξάνδρα
 • Κηπιρτίδου Βασιλική, 2002, Διαδικασίες Ελέγχου και Προτυποποίηση Παραγωγής για τη διασφάλιση της δημιουργίας γεωγραφικών προίοντων του Ελληνικού Εθνικού Κτηματολογίου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΤΕΧΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Κουτσός Δημήτριος, 2002, Αξιολόγηση αλγορίθμων συγχώνευσης δορυφορικών εικόνων διαφορετικών αισθητήρων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Χαλκίδου Μαρία, 2002, Μελέτη και Πειραματική εφαρμογή στερεοσκοπικών δορυφορικών εικόνων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακίρη-Στρατή Μαρία
 • Καραποστόλου Γεώργιος, 2002, Δημιουργία φωττορεαλιστικών διαδρομών στην πυρίκαυστη ζώνη της Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Συμεωνίδης Παύλος, 2002, Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων για την παρουσίαση των νεότερων μνημείων της πυρικαύστου ζώνης της Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

2000

 • Γεωργιάδης Χαράλαμπος, 2000, Το καθολικό της Ιεράς Μονής Διονυσίου της Κοινότητας Αγίου Όρους, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Γεμενετζής Δημήτριος, 2000, Τρισδιάστατη ψηφιακή φωτογραμμετρική αποτύπωση- τεκμηρίωση αντικειμένων, αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφεροντος, μικρών διαστάσεων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

1999

 • Παπαδιώτη Ιφιγένεια, 1999, Αυτόματος απόλυτος προσανατολισμός αεροφωτογραφίας με τη χρήση Ορθοεικόνων και Ψηφιακών μοντέλων Εδάφους, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩ-ΔΙΑΧ.ΦΩΤΟΓΡ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΓΠ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος

1998

 • Κεχαϊδου Κυριακή, 1998, Αυτόματος Προσδιορισμός Εξωτερικού Προσανατολισμού στερεοζευγους Αεροφωτογραφιών με την χρήση υπάρχοντος ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος
 • Λιόντα Φερονίκη, 1998, Η συμβολή της φωτογραμμετρίας στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΤΑΤΜ ΜΠΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Υπεύθυνος καθηγητής: Πατιάς Πέτρος