Μελέτη κατασκευής Λίμνης Πραμόριτσας

Τίτλος: Μελέτη για την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του φράγματος της Πραμόριτσα

Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Κοζάνης

Στόχος: Δημιουργία δικτύου φωτοσταθερών σημείων με χρήση GPS και παραγωγή φωτογραμμετρικού υποβάθρου, δηλαδή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM), καθώς και των ορθοφωτοχαρτών (χρήσεων γης και οδικού δικτύου, βλάστησης-Χρήσεων γης και καταφυγίων άγριας ζωής) της θέσης κατασκευής της λίμνης Πραμόριτσα και της ευρύτερης περιοχής.


Have your say