Νοέμβριος2013

Χρονική μελέτη του παραλιακού μετώπου του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα

Τίτλος: Η μελέτη αναφέρεται στην οπτική αναπαράσταση του παραλιακού μετώπου του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα και τις μεταβολές της, που έχουν προκύψει με τα χρόνια. Τα περισσότερα κτίρια από την παλιά πόλη καταστράφηκαν στην πυρκαγιά στις 18 του Αυγούστου 1917. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Γάλλος αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος[…]

» » » »

3D Αποτύπωση σπηλαίου Πολύφημου

Τίτλος: Τρισδιάστατη αποτύπωση Σπηλαίου Πολυφήμου, Μαρώνεια 2006 Φορέας Χρηματοδότησης: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος Στόχος: Το σπήλαιο του Πολύφημου βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαρώνειας στο Ν.Κομοτηνής. Μελετήθηκε επιστημονικά και αποτυπώθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Laser Scanner.  

» » » »

Μελέτη κατασκευής Λίμνης Πραμόριτσας

Τίτλος: Μελέτη για την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του φράγματος της Πραμόριτσα Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Κοζάνης Στόχος: Δημιουργία δικτύου φωτοσταθερών σημείων με χρήση GPS και παραγωγή φωτογραμμετρικού υποβάθρου, δηλαδή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM), καθώς και των ορθοφωτοχαρτών (χρήσεων γης και οδικού δικτύου,[…]

» » » »

Σεισμός Θεσσαλονίκης 1978 – Πυρίκαυστη Ζώνη

Τίτλος: Σεισμός Θεσσαλονίκης 1978 – Μελέτη Πυρίκαυστης Ζώνης Φορέας Χρηματοδότησης: Στόχος: Περιοχή μελέτης Τμήμα της Πυρίκαυστης ζώνης – Ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.΄Εγινε φωτογραμμετρική απόδοση των κτιρίων, όπου με στερεοσκοπική όραση αποδόθηκαν οι στέγες και οι ταράτσες των κτιρίων για να δημιουργηθούν τρισδιάστατα των στερεών των κτιρίων. Συλλέχθηκαν στοιχεία από την[…]

» » » »

Αμπελουργικό μητρώο Κύπρου

Τίλος: Αμπελουργικό μητρώο Κύπρου Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου Εκτίμηση εσοδείας σταφυλιών με τη χρήση Τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Έρευνα και συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων αμπελοτεμαχίων, ιδιοκτησίας και προγράμματος διαχείρισης αποτελεσμάτων. Νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ανάδειξης της πορείας της αμπέλου και του οίνου.

» » » »

Αποτύπωση του Κάστρου της Μονεμβασιάς

Τίτλος: Δημιουργία εφαρμογής GIS για τα κάστρα της Πελοποννήσου – Αποτύπωση του κάστρου της Μονεμβασιάς Η εφαρμογή αυτή έχει σκοπό τη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) που θα παρουσιάζει τον τρόπο και τη μεθοδολογία για τη δημιουργία θεματικών χαρτών  προς ενημέρωση των επιστημόνων και στο ευρύ κοινό, δίνοντας πληροφορίες[…]

» » » »